3 เหตุผลที่คนฉลาดไม่เท่ากัน

         ดีน เบอร์เน็ต นักวิทยาศาสตร์ด้านสมอง กล่าวว่า เราสามารถดูการทำงานของสมอง ซึ่งเชื่อมโยงกับความฉลาดด้วยผล FMRI หรือ Functional Magnetic Resonance Imaging ซึ่งเป็นการวัดแบบเดียวกับการตรวจคลื่นสมองหรือ MRI ดังนี้

            1.การไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนนั้นๆ โดยเฉพาะสมองส่วนที่ทำงานหนัก ฉะนั้นผล FMRI ที่ออกมาจะเห็นว่าสมองส่วนไหนตื่นตัวตลอดเวลา เช่น ถ้าต้องใช้ความจำบ่อยๆ สมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำก็จะตื่นตัวมากกว่าส่วนอื่น

            2.การทำงานเชื่อมโยงของสมอง เพราะโดยธรรมชาติสมองไม่ได้ทำงานส่วนใดส่วนเดียว แต่ต้องเชื่อมโยงกันหลายๆ ส่วน โดยส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานของสมองคือ ส่วนที่เรียกว่า Prefrontal Cortex และ Parietal Lobe ฉะนั้นหากการทำ FMRI เห็นว่าสมองส่วนนี้ตื่นตัวมาก (เพราะต้องทำการสื่อสาร ประมวลข้อมูล คำนวณ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจ) หมายความว่า การเชื่อมโยงของสมองส่วนต่างๆ เป็นไปด้วยดี

            3.ความหนาของสมองส่วนที่เรียกว่า Corpus Callosum ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างสมองด้านขวากับสมองด้านซ้าย หากหนามากก็จะทำให้สมองทั้งสองด้านสามารถสื่อสารกันได้ดีขึ้น นั่นหมายความว่า หากส่วนของความจำใน Parietal Lobe มีมาก และส่วน Prefrontal Cortex ก็นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถแก้ปัญหายากๆ ในชีวิตได้ดีกว่า

ฝึกตนช่วยฉลาด

• วิธีเพิ่ม Crystallized Intelligence คือ การเรียนรู้เรื่องความจริง ข้อมูลและคอนเซ็ปต์ หรือจากการศึกษาของศาสตราจารย์ เอลีนอร์ แมคไควร์ ยืนยันว่า การเพิ่มประสิทธิภาพความจำโดยฝึกจำสถานที่และเส้นทางช่วยขยายสมองส่วนนี้ได้สำเร็จในคนขับแท็กซี่ทั่วกรุงลอนดอน

• วิธีเพิ่ม Fluid Intelligence โดยการเรียนวิชาใหม่ๆ ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน การฝึกทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน ร่วมกับการฝึกสมองส่วนหน้า ได้แก่ การฝึกการใช้งานเชื่อมโยงระหว่างสายตากับกล้ามเนื้อมือ เช่น การฝึกเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้อวัยวะทั้งสองนี้ เป็นต้น

โพสท์ใน การพนัน, การหาเงินออนไลน์, กีฬา, ข่าวสารออนไลน์, เกมส์ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน 3 เหตุผลที่คนฉลาดไม่เท่ากัน

กีฬาเพื่อสุขภาพ

เล่นกีฬาที่ชอบ 

การเล่นกีฬานั้น ประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน โดยการเล่นกีฬานั้นมีหลายวัตถุประสงค์อาจจะเล่นเพื่อความเป็นเลิศ เล่นกีฬาเป็นอาชีพ เหล่าดีก็ล้วนเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาทั้งสิ้น และการเล่นกีฬานั้นมัหลายประเภทซึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลว่าต้องการเล่นกีฬาชนิดใด ซึ่งกีฬาแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันทั้งวิธีการเล่น กฏกติกามารยาท ขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของแต่ละบุคคล


กีฬาเพื่อสุขภาพลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพ

อาจกล่าวได้ว่ากีฬาทุกชนิดที่ใช้แข่งขัน เกมส์ หรือการละเล่นที่ใช้แรงกาย  การบริหารร่างกายและการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ  และแม้แต่การปฏิบัติงานหนัก   หรืองานอดิเรกที่ใช้แรงกายสามารถนำมาใช้หรือดัดแปลงให้เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพได้ทั้งนั้น  แต่ทั้งนี้จะต้องจัดให้เข้ากับลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้

  • เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
  • สามารถควบคุมความหนักเบาได้ด้วยตัวเอง
  • มีการฝึกความอดทนของระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนเลือด ( แอโบิคส์ ) อยู่ด้วย
  • สามารถปฏิบัติเป็นประจำสม่ำ่เสมอได้ 


การเลือกกีฬาเพื่อสุขภาพ
เป็นการเลือกชนิดของกิจกรรมการใช้แรงกายให้ได้ประโยชน์แก่สุขภาพอย่างมากที่สุด  เป็นการเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายจะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

เล่นกีฬาที่ชอบ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

การเล่นกีฬานั้น ประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน โดยการเล่นกีฬานั้นมีหลายวัตถุประสงค์อาจจะเล่นเพื่อความเป็นเลิศ เล่นกีฬาเป็นอาชีพ เหล่าดีก็ล้วนเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาทั้งสิ้น และการเล่นกีฬานั้นมัหลายประเภทซึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลว่าต้องการเล่นกีฬาชนิดใด ซึ่งกีฬาแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันทั้งวิธีการเล่น กฏกติกามารยาท ขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของแต่ละบุคคล

กีฬาเพื่อสุขภาพลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพ

อาจกล่าวได้ว่ากีฬาทุกชนิดที่ใช้แข่งขัน เกมส์ หรือการละเล่นที่ใช้แรงกาย  การบริหารร่างกายและการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ  และแม้แต่การปฏิบัติงานหนัก   หรืองานอดิเรกที่ใช้แรงกายสามารถนำมาใช้หรือดัดแปลงให้เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพได้ทั้งนั้น  แต่ทั้งนี้จะต้องจัดให้เข้ากับลักษณะของกีฬาเพื่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้

  • เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
  • สามารถควบคุมความหนักเบาได้ด้วยตัวเอง
  • มีการฝึกความอดทนของระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนเลือด ( แอโบิคส์ ) อยู่ด้วย
  • สามารถปฏิบัติเป็นประจำสม่ำ่เสมอได้ 


การเลือกกีฬาเพื่อสุขภาพ
เป็นการเลือกชนิดของกิจกรรมการใช้แรงกายให้ได้ประโยชน์แก่สุขภาพอย่างมากที่สุด  เป็นการเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายจะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

โพสท์ใน การพนัน, การหาเงินออนไลน์, กีฬา, ข่าวสารออนไลน์, เกมส์ | ติดป้ายกำกับ , | ปิดความเห็น บน กีฬาเพื่อสุขภาพ

กีฬากับการเมือง

หลังจากเกิดปัญหาในการแข่งขันฟุตบอลที่สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิขึ้น ก็มีเสียงบ่น เสียงร้องทุกข์ว่า อย่าเอาการเมืองเข้าไปทำลายวงการกีฬา
          เรื่องที่กังวลกันนั้น ก็สมควรจะเป็นห่วงกังวลกันเพียงแต่ควรจะใช้ถ้อยคำให้ชัดแจ้ง ตรงกับปัญหามากกว่านี้วิถีชีวิตของบุคคลและสังคมมันแยกไม่ออกกับการเมือง ทุกเรื่องทุกราวมันโยงใยถึงการเมืองทั้งนั้น “การเมือง” เป็นคำกลางๆ ไม่มีบวกไม่มีลบ
ถ้าจะวิจารณ์ ก็ควรระบุลงไปให้ชัดเจนว่า “อย่าเอาการเมืองเลวๆมาปั่นป่วนวงการกีฬา” หรือ “อย่าเอาปัญหาความแตกแยกในสังคมอันสืบเนื่องมาจากเรื่องการเมือง มาทำลายวงการกีฬา” อะไรทำนองนั้น
          เรื่อง “กีฬา” และเรื่องทุกเรื่องทางสังคมนั่นแหละ โยงใยไปถึงการเมืองทั้งนั้นเพราะการเมืองคือการแข่งขันเข้าไปบริหารจัดการสังคมจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ในสังคม
การเมืองที่ดี จะสร้างสมดุลในสังคม ทุกกลุ่มชนได้รับแบ่งปันประโยชน์อย่างเป็นธรรม สังคมมีความเจริญก้าวหน้า ชีวิตของพลเมืองมีความผาสุก
การเมืองที่เลว จะทำให้สังคมเสียสมดุลในทุกด้าน จัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ไม่เป็นธรรม ก็จะมาซึ่งความขัดแย้ง หนักเข้าก็จะกลายเป็นการต่อสู้กันด้วยความรุนแรง สังคมเสื่อมถอยทุกด้าน พลเมืองไม่มีความสงบสุข


“กีฬา” จึงหลีกไม่พ้นการเมืองมองด้านที่ผูกพันกับ “รัฐ” ที่เห็นกันง่ายๆ ก็อย่างเช่น กลุ่มการเมืองผู้กุมอำนาจฝ่ายบริหาร มีนโยบายต่อ “กีฬา” อย่างไร สนับสนุนกีฬามากน้อยเพียงใด มีวิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพคนโดยการกีฬาอย่างไร ฯลฯ งบประมาณสำหรับการกีฬาก็จะถูกจัดสรรให้มากน้อยต่างกันไป
          เรื่องเป็นอย่างนี้ทุกระดับ นับแต่ อบต. ขึ้นไปจนถึงรัฐบาลแล้วใครเป็นคนเลือกผู้บริหาร อบต., รัฐบาล ท่านเลือกกลุ่มที่มีนโยบายอย่างไร ฝ่ายนั้นชนะการเลือกตั้ง ได้เป็นฝ่ายบริหาร วงการ “กีฬา”ก็จะเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มนั้น นี่เห็นกันชัดๆ ว่า การเมืองมาเกี่ยวกับกีฬาผ่านทางกลไกรัฐ
มองด้านที่ผูกพันกับภาคเอกชน ในอดีตอาจจะเห็นไม่ชัด การส่งเสริมกีฬาโดยภาคเอกชน มักขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และความชื่นชอบส่วนตัวของผู้บริหารองค์กรธุรกิจระดับใหญ่ ทั้งนี้ มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจสังคมในแต่ละช่วงเป็นสำคัญ
เศรษฐกิจสังคมแต่ละช่วงจะเป็นอย่างไร ที่สำคัญก็ขึ้นกับภาวะการเมืองในช่วงนั้น ๆ
          งานด้านกีฬาของภาคเอกชน จึงยังขึ้นกับสภาพการเมืองอย่างหลีกไม่พ้น
และเมื่อมองไปในกาลข้างหน้า “กีฬา” จะผูกพันเข้ากับ “ธุรกิจ” และ“การเมือง” มากขึ้น กีฬาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางธุรกิจได้ และกีฬาก็สร้างเสียงสนับสนุนทางการเมืองได้เช่นกัน
การเมืองกับกีฬาแยกกันไม่ออก เรื่องที่สังคมจะต้องคัดค้าน คือ”การเมืองเลว”
“การเมืองดี”มาเกี่ยวกับกีฬานั้นเป็นเรื่องดี แต่ถ้า “การเมืองเลว”เข้ามายุ่งกับกีฬา วงการกีฬาก็จะตกต่ำ

โพสท์ใน การพนัน, การหาเงินออนไลน์, กีฬา, ข่าวสารออนไลน์, เกมส์ | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน กีฬากับการเมือง