วัดพงษ์สุนันท์ จังหวัดแพร่

    วัดพงษ์สุนันท์ ที่ถนนคำลือ   ในเขตพื้นที่ของตัวเมืองจังหวัดแพร่นั้น    มีวัดแห่งหนึ่งซึ่งถูกสร้างปีพศ. 2472  โดยวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระนอนสีทองเหลืองอร่ามซึ่งองค์พระพุทธรูปนั้นเป็นองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่โดยถูกสร้างเอาไว้ตรงบริเวณกำแพงของตัววัด  

นอกจากนี้ภายในพื้นที่บริเวณวัดดังกล่าวนั้นมีสิ่งก่อสร้างที่งดงามมากมายเต็มไปหมด   ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์รวมถึงอาคารและซุ้มประตูนอกจากนี้ยังมีวิหารแก้วองค์พระธาตุเจดีย์ 108 ยอดรวมถึงเจดีย์พระธาตุพงษ์สุนันท์มงคล  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือพระเจ้าทันใจ   

    อย่างไรก็ตามความงดงามภายในพื้นที่บริเวณวัดที่นอกเหนือจากนี้ยังมีซุ้มประตูมงคลซึ่งถูกสร้างเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของตัววัดโดยซุ้มประตูมงคลนี้มีทั้งหมด 19 ยอดด้วยกันและวัดที่เรากำลังพูดถึงนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นวัดประจำวงศ์ตระกูลของตระกูลวงศ์บุรี  โดยวัดแห่งพงษ์สุนันท์หรือในอดีตนั้นตอนที่สร้างวัดใหม่ๆนั้นมีการตั้งชื่อไว้ว่าวัดปงสนุกนั่นเอง  

    อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่วัดพงษ์สุนันท์จะกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าวัดนั้นมีการสร้างเอาไว้มาอย่างยาวนานแล้วจึงทำให้ภายหลังนั้นไม่มีพระจำพรรษาอยู่กลายเป็นวัดร้างต่อมาได้มีการสร้างวิหารใหม่ขึ้นมาและมีการบูรณะซ่อมแซมวัดขึ้นมาใหม่โดยผู้ที่เข้ามาดูแลนั่นก็คือลูกหลานของตระกูลวงศ์บุรีนั่นเองซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าพระยาบุรีรัตน์เนื่องจากว่ามีความศรัทธาในด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

        ที่สำคัญวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดประจำตระกูลของตนเองดังนั้นพระยาบุรีรัมย์จึงได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่และก็มีการเปลี่ยนชื่อจากวัดปงสนุกกลายมาเป็นวัดพงษ์สุนันท์ตามชื่อของตนเองและภรรยานั้นเอง   อย่างไรก็ตามตรงบริเวณพระนอนมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกสร้างเอาไว้อย่างงดงามและมีความเก่าแก่

นอกจากพระบรมสารียังมีพระเจ้าแสนสุขซึ่งเป็น พระพุทธรูปในพระอุโบสถและพระพุทธรูปองค์นี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 568 ปีแล้ว    นอกจากนี้ยังมีการนำลูกแก้วทั้งหมด 108 ลูกมาวางไว้ล้อมรอบวิหารแก้วโอ่งพระธาตุเจดีย์108 ยอดอีกด้วย    

      ภายในวิหารแก้วแห่งนี้ก็มีพระพุทธรูปที่มีลักษณะขององค์ใหญ่และองค์เล็กมาประดิษฐานไว้มากมายเต็มไปหมดด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้นก็คือพระสุรัสวดีประทานพร   อย่างไรก็ตามในแต่ละปีนั้นที่วัดพงษ์สุนันท์จะมีการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมทำบุญและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเดือนสามารถเดินทางมาเที่ยวได้เนื่องจากเป็นงานประจำปีที่จะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยถ้าหากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวนั้นสามารถร่วมงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย.    betufa สมัคร