เงื่อนไขการเดินทางเที่ยวประเทศสิงคโปร์แบบไม่ต้องกักตัว 

สำหรับใครที่คิดถึงประเทศสิงคโปร์ และอยากไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์

การเดินทางเที่ยวประเทศสิงคโปร์ ตอนนี้มีข่าวดีออกมาแล้ว เนื่องจากประเทศสิงคโปร์คือหนึ่งในประเทศที่ประกาศเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวได้แล้ว ภายหลังจากที่มีการระบาดของไวรัสโควิคแต่ละประเทศนั้นก็ยังคงต้องมีมาตรการการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยวในประเทศของตนเองซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเข้าประเทศสิงคโปร์

สำหรับนักท่องเที่ยวว่าทางสิงคโปร์ได้มีการเปิดให้มีการท่องเที่ยวได้นั้นมีเงื่อนไขอะไรบ้างถึงจะเข้าไปเที่ยวในประเทศสิงคโปร์โดยที่นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องกักตัว 

สำหรับข้อมูลการเดินทางเข้าไปเที่ยวในประเทศสิงคโปร์แบบไม่ต้องกักตัวนี้จะมีผลในวันที่ 1 เดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2565 ซึ่งข้อมูลนี้ถ้าหากว่าหลังจากวันที่ 1 เมษายนไปแล้ว

ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดังนั้นก่อนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์จำเป็นที่จะต้องมีการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถเข้าไปดูข้อมูลการเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์แบบไม่ต้องกลับตัวได้ผ่านทางเว็บไซต์ Safe Travel นั่นเอง 

เงื่อนไขของการเข้าไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์โดยนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้อย่างเพลิดเพลินโดยไม่จำเป็น

ที่จะต้องมากับตัวหน้ารายสัปดาห์นั้นอยากได้นักท่องเที่ยวจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนวัคซีนที่ฉีดเข้าไปนั้นจะต้องมีวัคซีนที่ฉีดครบโดสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและต้องฉีดแล้วไม่ต่ำกว่า 2 อาทิตย์ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมีการเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์และจะต้องเป็นวัคซีนชนิดที่ทางดับบลิวเอชเอรองรับเท่านั้น

นอกจากนี้การฉีดวัคซีนในแต่ละเข็มนั้นจะต้องมีการทิ้งระยะห่างตามกำหนดเงื่อนไขที่ทางประเทศสิงคโปร์มีการกำหนดไว้แล้วเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นมาดูน่าจะต้องมีการฉีดเข็มแรกหลังจากนั้นฉีดเข็มที่ 2 ห่างกันประมาณ 24 วัน

     นอกจากนี้ก่อนนะท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์นักท่องเที่ยวชาวไทยจะต้องมีการขอเอกสารจาก Application หมอพร้อม    gclub    ซึ่งเป็นพาสปอร์ตเล่มเหลืองเป็นพาสปอร์ตยืนยันว่ามีการฉีดวัคซีนแล้ว 

และจะต้องมีการทำประวัติการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลา 7 วันก่อนที่จะมีการเดินทาง มีการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บ อีเซอร์วิส ดอทไอซีเอ ดอท จีโอวี ดอท เอสจี ซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่ทางประเทศสิงคโปร์นั้นมีการกำหนดให้กรอกโดยต้องมีการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนภายใน 3 วันก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางออกจากประเทศไทย

เข้าสิงคโปร์โดยข้อมูลที่กรอกนั้นก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ SG Arrival  Card และ Health Declaration รวมถึงก่อนเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ 2 วันจะต้องมีการเข้าไปทำการตรวจยืนยันว่าไม่ติดไวรัส covid ซึ่งเอกสารที่ได้รับมานั้นจะต้องยืนยันมาจากโรงพยาบาลเท่านั้น